Phân loại nguy cơ dịch Covid-19 tại các địa phương trên cả nước

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc phân loại nguy cơ dịch tại các tỉnh, thành trên cả nước theo 3 nhóm: Nhóm nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp. Phân loại nguy cơ dịch Covid-19 tại các địa phương trên cả nước 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *