Thông điệp 5 điểm và 7 thói quen cần thay đổi để phòng, chống dịch Covid-19

(HNMO) – Để thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngày 6-4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm và thay đổi 7 thói quen.

Thông điệp 5 điểm và 7 thói quen cần thay đổi để phòng, chống dịch Covid-19 1

Thông điệp 5 điểm và 7 thói quen cần thay đổi để phòng, chống dịch Covid-19 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *