Dây móc khóa Gấu Dâu LOTSO, Dây móc khóa HUGGER

15,000 

Dây móc khóa: kích thước dài 15cm, ngang 2cm

Màu sắc: như hình

Link mua hàng shopee: https://shopee.vn/D%C3%A2y-m%C3%B3c-kh%C3%B3a-G%E1%BA%A5u-D%C3%A2u-LOTSO-D%C3%A2y-m%C3%B3c-kh%C3%B3a-HUGGER-i.914486917.23622378723

* Dịch vụ khách hàng: Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có vấn đề, chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm. (Không bao gồm ngày lễ)

Dây móc khóa: kích thước dài 15cm, ngang 2cm

Màu sắc: như hình

Đóng gói: 1 sợi dây móc khóa Gấu Dâu kèm móc như hình (có 3 mẫu)

Link mua hàng shopee: https://shopee.vn/D%C3%A2y-m%C3%B3c-kh%C3%B3a-G%E1%BA%A5u-D%C3%A2u-LOTSO-D%C3%A2y-m%C3%B3c-kh%C3%B3a-HUGGER-i.914486917.23622378723