Người bị ảnh hưởng do Covid-19 được hỗ trợ như thế nào?

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một triệu đồng/tháng, tối đa không quá 3 tháng.

Người bị ảnh hưởng do Covid-19 được hỗ trợ như thế nào? 1

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *